IMANTS

Durant dues setmanes hem estat manipulant  espontàniament els bastonets imantats i els imants que tenim a l’aula. Hem experimentat amb diferents materials com ara  clips,goma,tisores,suro,… i hem pogut observar els objectes  que atrauen els imants i els que no. També hem anat per tota la classe a comprovar quines coses són magnètiques i quines no […]