Ambients

Una de les novetats d’aquest curs són els ambients d’aprenentatge, als quals hi dediquem els divendres a la tarda. Són espais en els quals hem de treballar de forma més autònoma, sense dependre de les explicacions del mestre, aprenent a interactuar i cooperar amb els companys, i utilitzant la creativitat …